A u shitën pronat shoqërore nga 1 euro ari, flet Drejtori i AKP-së, Valon Tolaj